Arbeidsmarktprognose 2018-2019: de uitzendbranche blijft groeien

Arbeidsmarktprognose 2018-2019: de uitzendbranche blijft groeien

Net als ieder jaar publiceerde UWV de afgelopen week een nieuwe arbeidsmarktprognose. Deze arbeidsmarktprognose voorspelt dat het aantal banen in 2018 en 2019 met 318.000 toe zal nemen, terwijl er wordt verwacht dat de beroepsbevolking in dezelfde periode met maar 183.000 toe zal nemen. Deze verwachting bevestigt maar weer eens dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt.

Grootste groei verwacht in de uitzendbranche

Het aantal banen groeit in de komende twee jaar in vrijwel alle sectoren. De grootste groei zal plaatsvinden in de sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling. Er wordt hier een groei verwacht van 75 duizend banen Dit is opvallend, aangezien de banengroei in deze sector meestal terugloopt als de economische groei goed op gang in gekomen. Dit omdat organisaties dan veelal zelf personeel aan gaan nemen.

Doordat het grootste gedeelte van de uitzendkrachten wordt ingezet in de industrie, vervoer en transport, opslag en bouwnijverheid hebben de gunstige economische ontwikkelingen binnen deze sectoren een positieve invloed op het aantal banen in de uitzendbranche. De uitzendbranche profiteert echter niet alleen van de aantrekkende economie, maar ook van het feit dat uitzendbureaus door organisaties worden ingeschakeld als wervingskanaal voor reguliere banen.

Ontwikkeling aantal banen van werknemers en zelfstandigen naar sector in 2018 en 2019 (absoluut, x 1.000)

Verdere banenkrimp in de financiële sector

Toch groeit het aantal banen niet in elke sector. In drie sectoren wordt er de komen twee jaar juist een afname van het aantal banen verwacht. De grootste afname wordt verwacht in de financiële dienstverlening, namelijk een afname van 8 duizend banen. De grootste oorzaak hiervan in de voortgaande automatisering en daarmee samenhangend een afnemend aantal kantoren. Deze dalende trend is al vanaf 2008 te zien.

Opvallend is dat het aantal vacatures in deze sector wel verder doorstijgt. De aard van de werkgelegenheid verandert en hierdoor verschuiven de functies van middelbaar naar een hoger niveau. Terwijl het totale banenaantal afneemt, neemt de vraag naar financiële specialisten, risicobeheerders, accountants en programmeurs toe.

Benieuwd naar alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? De volledige arbeidsmarktprognose lees je hier.

Wil je nou geen nieuws meer missen? Schrijf je dan in voor onze mailinglijst en verzeker jezelf ervan dat je altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.

Nieuws en updates

Schrijf je in en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

0