Categorieën
Candidate experience Employer branding Jobmarketing

Grootschalig onderzoek naar diversiteit en inclusie

Diversiteit en Inclusie staat al een lange tijd hoog op de agenda van vele organisaties. Bij Brandchart vonden we het daarom de hoogste tijd om een onderzoek te doen om te meten hoe het nu staat omtrent Diversiteit en Inclusie op de werkvloer.

We hebben een respondentenpool van meer dan 2800 personen gevraagd of zij gelijke kansen en een eerlijke behandeling ervaren en wat zij graag zien dat een organisatie onderneemt om de diversiteit en inclusiviteit te optimaliseren.

DE VOLGENDE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD
  • Hoe ervaart de Nederlandse arbeidsmarkt de mate van gelijke kansen en eerlijke behandeling
  • Vindt de Nederlandse Arbeidsmarkt het onderwerp diversiteit en inclusiviteit belangrijk
  • Is de Nederlandse beroepsbevolking tevreden over de mate waarin hun werkgever aandacht geeft aan het onderwerp diversiteit
  • Welke acties moet een organisatie ondernemen om divers en inclusief te zijn

Op basis van het bovenstaande hebben we een gratis te downloaden whitepaper ontworpen waar al deze onderwerpen aan bod komen.

Huidige stand in 1 rapport

Lees in de whitepaper wat de huidige stand is omtrent diversiteit en inclusie op de Nederlandse arbeidsmarkt gezien vanuit de werknemers.

Ervaring gelijke kansen en rechtvaardige behandeling

In het onderzoek hebben we onderzocht hoe de Nederlandse arbeidsmarkt gelijke kansen en rechtvaardige behandeling op de werkvloer ervaart. In de Whitepaper lees je de belangrijkste redenen waarom iemand dit niet ervaart.

Onderzoeksverantwoording

De 2821 respondenten zijn een afspiegeling van de Nederlandse arbeidsmarkt. De verdeling van deze respondenten binnen het onderzoek is vooraf bepaald op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De gehele whitepaper bestaat uit 13 pagina’s relevante informatie omtrent de huidige situatie op het gebied van Diversiteit en Inclusie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Download onderstaand gratis de Whitepaper.

Benieuwd hoe wij jouw arbeidsmarktstrategie een boost geven?

Sandor Snoeren

Managing director