Wie zijn de grootste jobhoppers?

Wie zijn de grootste jobhoppers?

“Starters zijn de grootste jobhoppers en hebben weinig organisatieloyaliteit” is een veelgehoorde uitspraak. Maar is dit wel zo? Tijd om te onderzoeken wie nou echt de grootste jobhoppers op de arbeidsmarkt zijn!

Onlangs hebben wij een groot onderzoek uitgevoerd naar de functionele mobiliteit in Nederland (N=5458). De functionele mobiliteit geeft aan op welke termijn iemand verwacht zich te gaan oriënteren op een nieuwe baan. Personen die verwachten zich binnen nu en één jaar te oriënteren op een nieuwe baan vormen de meest kansrijke wervingsdoelgroep. Daarentegen zal de uitstroom onder deze doelgroep ook het hoogst zijn. Uiteraard is de functionele mobiliteit sterk afhankelijk van de specifieke beroepsgroep en conjunctuur.

31% van de vrouwen verwachten zich binnen een jaar te oriënteren op een nieuwe baan

Vaak blijkt uit onze onderzoeken dat mannen en vrouwen verschillende aspecten belangrijk vinden in werkgeverschap. Als we kijken naar functionele mobiliteit, dan valt op dat 31% van de vrouwen verwacht zich binnen een jaar te gaan oriënteren op een nieuwe baan, terwijl dit bij mannen slechts 26% is.

Hoe hoger de opleiding, hoe hoger de functionele mobiliteit

Onderstaande grafiek laat zien dat er een sterk verband is tussen functionele mobiliteit en opleidingsniveau. Van de wo-opgeleide respondenten geeft 40% aan zich binnen nu en een jaar te oriënteren op een nieuwe baan, terwijl dit bij mbo-opgeleide respondenten 28% is. Een verschil van 12% dus. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat hoogopgeleide medewerkers meer waarde hechten aan uitdaging in werk en persoonlijke ontwikkeling.

Young professionals wisselen sneller van baan

Op basis van onderstaande grafiek kan inderdaad geconcludeerd worden dat de young professionals een bovengemiddelde functionele mobiliteit hebben. Opvallend hierbij is dat de respondenten met 3-7 jaar werkervaring zelfs een iets hogere functionele mobiliteit hebben (44%), dan de respondenten met 0-2 jaar werkervaring (40%). De functionele mobiliteit van respondenten met 15+ jaar werkervaring is aanzienlijk lager (24%).

Wie zijn nou echt de grootste jobhoppers?

Al bovenstaande grafieken hebben dus een verschil laten zien tussen de verschillende subdoelgroepen. Geconcludeerd kan worden dat de vrouwelijke, hoogopgeleide young professional de hoogste functionele mobiliteit. Zij vormen dus de meest kansrijke doelgroep bij de werving. Daarentegen is de kans ook het groter dat zij de organisatie weer snel verlaten, maar laten we niet vergeten dat een natuurlijke doorstroom gezond is!

Nieuws en updates

Schrijf je in en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.