Millennials: zijn al die vooroordelen wel waar?

Millennials: zijn al die vooroordelen wel waar?

Er worden in de media diverse aannames gedaan over millennials. Maar welke vooroordelen over millennials zijn nou waar en welke zijn onwaar? Femke Eeltink, expert op het gebied van campus recruitment, heeft in haar webinar een aantal van deze vooroordelen besproken en deze aan de hand van data bekrachtigd of weerlegd.

Is er wel sprake van “de millennial”?

In de wetenschap worden diverse definities gegeven voor millennials, maar er kan worden geconcludeerd dat een millennial grofweg tussen 1981 en 1999 geboren is.

Kunnen we eigenlijk wel spreken van “de millennial”? Uit de wetenschap blijkt dat er grote verschillen zijn tussen millennials, bijvoorbeeld door geslacht, persoonlijke normen en waarden, culturele achtergrond en sociaaleconomische status.

Op basis van onderzoek kan ook worden geconcludeerd dat de verschillende startersdoelgroepen sterk van elkaar verschillen. Zo vinden bijvoorbeeld vrijwel alle starters functie-inhoud en ontwikkelingsmogelijkheden het belangrijkst wanneer zij zich oriënteren op een eerste baan of werkgever. Een leuke functie-inhoud is echter aanzienlijk anders voor een IT’er dan voor een Financial. We kunnen millennials dus zeker niet over één kam scheren.

Zijn millennials echt individualistisch?

Een veelgehoorde uitspraak in de media is dat de millennials individualistischer zouden zijn dan hun voorgaande generaties. Dit zou komen doordat millennials ervan overtuigd zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen geluk.

Echter zetten millennials het werkgeversaspect “Cultuur” op de vierde plek. Je zou daaruit inderdaad kunnen concluderen dat millennials individualistisch zijn ingesteld.

Als er verder wordt ingezoomd op de onderdelen van cultuur die millennials belangrijk vinden, blijkt echter dat zij voornamelijk saamhorigheid en gezelligheid binnen de cultuur belangrijk vinden. Hieruit blijkt dus dat millennials wel degelijk waarde hechten aan bijvoorbeeld een teamgevoel.

“Millennials vinden de purpose van de organisatie ontzettend belangrijk!”

Een ander veel geschreven aanname in de media is dat millennials het doel van de organisatie opvallend belangrijk vinden. Zij zouden graag door middel van hun werk iets voor de wereld willen betekenen.

Als we dan kijken naar de werkelijkheid blijkt dat het aspect “Type bedrijf”, het aspect waar purpose een onderdeel van is, erg laag scoort onder de millennials. Vinden zij de purpose van een organisatie dan helemaal niet belangrijk? Net als bij het aspect cultuur blijkt dat, wanneer er verder wordt ingezoomd op de verschillende onderdelen van type bedrijf, millennials purpose wel één van de belangrijkste onderdelen vinden wanneer het gaat om het type bedrijf. Zij vinden purpose dus wel belangrijk, maar niet zo belangrijk als dat in de media wordt gezegd.

Zie millennials niet als één doelgroep, maar maak onderscheid

De belangrijkste conclusie is dat er niet één wervingsdoelgroep millennials is, maar dat de er subgroepen zijn. Alle startersdoelgroepen vinden functie-inhoud en ontwikkelingsmogelijkheden de belangrijkste werkgeversaspecten, maar wat voor de doelgroep een goede functie-inhoud en ontwikkelingsmogelijkheden is, verschilt sterk. Daarnaast blijkt dat lang niet alle aannames over millennials gebaseerd zijn op de waarheid. Het wordt dan ook aanbevolen om goed onderzoek te doen naar wat jouw doelgroep echt belangrijk vindt en op basis hiervan je wervingsboodschap te creëren.

Nieuws en updates

Schrijf je in en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

0