Campus Onderzoek

Het beste starterstalent aantrekken

Inzicht in de studenten en startersdoelgroep
Het bouwen van een sterk en duurzaam employer brand begint altijd bij de ‘poort’ van de arbeidsmarkt, namelijk de campus. Het managen van jouw employer brand op de campus begint altijd met een diepgaand inzicht wat de huidige beleving van studenten/starters is bij jouw employer brand.

    Onderdelen:

Demografisch profiel
Inzichten in instroom- en uitstroomcijfers, gemiddelde studieduur, man/vrouw  verhoudingen en verhuisbereidheid.

Bekendheid en voorkeur
Welk percentage van het onderzochte deel van de campus is bekend met jouw organisatie als werkgever? Welk percentage van het onderzochte deel van de campus heeft een voorkeur voor jouw organisatie als werkgever?

Associatieprofiel
Met welke kenmerken associeert het onderzochte deel van de campus jou als werkgever. Hierin maken we een onderscheid tussen positieve en negatieve associaties zodat je weet waarom studenten/starters wel en waarom niet bij je zouden willen werken.

Werkprofiel
Wat vindt jouw doelgroep belangrijk en welke verschillen bestaan er? Bepaal met welke boodschap je studenten gaat benaderen.

Concurrentie
Compleet inzicht in hoe de doelgroep de concurrentie ziet. Krijg inzichten onder andere de bekendheid en voorkeur van de concurrenten en in de open associaties.

Media- en communicatieprofiel
Wanneer en hoe bereik je het beste de doelgroep? Krijg inzichten in wanneer de doelgroep het meest openstaat voor de vervolgstappen na de studie en via welke kanalen je ze het beste kan bereiken.

Demografisch profiel
Inzicht in in- en uitstroomcijfers, gemiddelde studieduur, man/vrouw verhoudingen en verhuisbereidheid.

Bekendheid en voorkeur
Welk percentage van het onderzochte deel van de campus is bekend met jouw organisatie als werkgever? Welk percentage van het onderzochte deel van de campus heeft een voorkeur voor jouw organisatie als werkgever?

Associatieprofiel
Met welke kenmerken associeert het onderzochte deel van de campus jou als werkgever. Hierin maken we een onderscheid tussen positieve en negatieve associaties zodat je weet waarom studenten/starters wel en waarom niet bij je zouden willen werken.

Werkprofiel
Wat vindt jouw doelgroep belangrijk en welke verschillen bestaan er? Bepaal met welke boodschap je studenten gaat benaderen.

Concurrentie
Compleet inzicht in hoe de doelgroep de concurrentie ziet. Krijg inzichten onder andere de bekendheid en voorkeur van de concurrenten en in de open associaties.

Media- en communicatieprofiel
Wanneer en hoe bereik je het beste de doelgroep? Krijg inzichten in wanneer de doelgroep het meest openstaat voor de vervolgstappen na de studie en via welke kanalen je ze het beste kan bereiken.

Onze Methode

Brandchart ontwikkelde een zeer robuuste onderzoeksmethode om jouw imago op de campus haarscherp in beeld te brengen. De door ons ontwikkelde methode bestaat uit vier stappen:

1. Briefingsessie

In de briefing sessie bepalen we samen exact de opzet van het onderzoek. Hierin bepalen we vooral op welke studierichtingen en niveaus we het campusonderzoek gaan richten.

2. Surveying en interviews

In deze stap zetten wij een door Brandchart ontwikkelde en gevalideerde survey in die we uitzetten onder de in de briefing bepaalde studierichtingen. Middels een aantal interviews onder de studenten van de vastgestelde studierichtingen brengen we verder verdieping aan binnen de resultaten vanuit de survey.

3. Analyse en Rapportage

Naar aanleiding van de resultaten uit de survey en interviews maakt een consultant van Brandchart een uitgebreide analyse. Deze analyse wordt door de consultant in een overzichtelijk en toepasbaar rapport weergegeven.

4. Presentatie

Na afronding van het onderzoek en rapportage geeft de consultant van Brandchart een presentatie of een workshop om de stap inzichten uit het onderzoek naar het toepassen ervan zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Enthousiast geworden?

Benieuwd wat ons Campus Onderzoek voor je kan betekenen? Stel ons je onderzoeksvraag!

Deze organisaties werken al succesvol met onze Campus onderzoeken!

Enthousiast geworden?

Benieuwd wat ons Campus Onderzoek voor je kan betekenen? Stel ons je onderzoeksvraag!

0