Employerbrand onderzoek

Bouwen aan een duurzaam en succesvol employerbrand

700+

OPGELEVERDE ONDERZOEKEN

8,5

KLANT TEVREDENHEID

500+

TEVREDEN OPDRACHTGEVERS

Een sterk employerbrand is een randvoorwaarde voor succes op de arbeidsmarkt. Zonder sterk employerbrand weten sollicitanten je niet te vinden en blijven vacatures onvervuld of krijg je niet het juiste talent binnen. Employerbranding is complex als je het het goed aan wil pakken maar waar ga je beginnen? Met het employerbrand onderzoek van Brandchart bouw je een duurzaam en succesvol employerbrand. Op basis van data/inzichten (zowel intern als extern) creer je een succesvolle en duurzame employerbrandingstrategie.  Ben jij klaar om een duurzaam employerbrand te bouwen?!

Voor het creëren van een sterke employerbrandingstrategie zijn er zowel externe inzichten (imago op de arbeidsmarkt) als interne inzichten (beleving van huidige medewerkers bij de organisatie als werkgever). In het employerbrand onderzoek komen beide typen inzichten terug.

Imago onderzoek

Bekendheid en voorkeur
In dit deel van het onderzoek brengen we in kaart hoe bekend de organisatie is en hoeveel voorkeur de organisatie als werkgever geniet onder relevante doelgroepen.

Associaties 
Welke associaties (positief/negatief) heeft de arbeidsmarkt bij de organisatie als werkgever en passen deze bij het gewenste imago als werkgever.

Concurrenten
Hoe ziet de arbeidsmarkt de concurrenten (associaties, bekendheid en voorkeur) en waar zitten de verschillen met het eigen employerbrand.

Employee experience onderzoek

Beleefd werkgeverschap
Hoe beleven eigen medewerkers de cultuur, purpose en werkgeverschap van de eigen organisatie en hoe verschilt dit van de gewenste employerbrand waarden.

Gewenst werkgeverschap
Hoe wil de organisatie vanuit managementperspectief graag gezien worden door haar medewerkers op het gebied van cultuur, purpose en werkgeverschap.

Advies employerbrand
Op basis van alle data en inzichten uit de onderzoeken adviseren we welke Employee Value Proposition het sterkst is voor de eigen organisatie.

Bekendheid en voorkeur
In dit deel van het onderzoek brengen we in kaart hoe bekend de organisatie is en hoeveel voorkeur de organisatie als werkgever geniet onder relevante doelgroepen.

Associaties 
Welke associaties (positief/negatief) heeft de arbeidsmarkt bij de organisatie als werkgever en passen deze bij het gewenste imago als werkgever.

Concurrenten
Hoe ziet de arbeidsmarkt de concurrenten (associaties, bekendheid en voorkeur) en waar zitten de verschillen met het eigen employerbrand.

Beleefd werkgeverschap
Hoe beleven eigen medewerkers de cultuur, purpose en werkgeverschap van de eigen organisatie en hoe verschilt dit van de gewenste employerbrand waarden.

Gewenst werkgeverschap
Hoe wil de organisatie vanuit managementperspectief graag gezien worden door haar medewerkers op het gebied van cultuur, purpose en werkgeverschap.

Advies employerbrand
Op basis van alle data en inzichten uit de onderzoeken adviseren we welke Employee Value Proposition het sterkst is voor de eigen organisatie.

Onze Methode

1. Briefingsessie

Al onze onderzoeken zijn maatwerk. In de briefingsessie bepalen we exact wat de scope van het onderzoek gaat worden. Een Brandchart consultant helpt hierin keuzes te maken op basis van best practices.

2. Onderzoek

Door een gevalideerde onderzoeksmethode met daarin de combinatie van surveying, interviewing en deskresearch zorgen we voor en betrouwbare onderzoeksopzet met een juiste steekproefgrootte.

3. Analyse en rapportage

Middels ons analysemodel zorgt een consultant voor een betrouwbare vertaling van onderzoeksdata naar inzichten. Daarnaast vertalen we inzichten naar laagdrempelige rapportages. die direct kunnen worden ingezet.

4. Presentatie

We presenteren de resultaten van onze onderzoeken altijd persoonlijk bij opdrachtgevers. Op deze wijze kunnen we vragen beantwoorden en inzichten nog meer in context plaatsen en helpen met het toepassen ervan.

Deze organisaties werken al succesvol met onze inzichten!

0