Talent Journey Model

Wanneer je als werkgever maximaal succesvol wil zijn op de arbeidsmarkt dan is een strategische aanpak noodzakelijk. Om toptalent aan te trekken zul je als werkgever invloed moeten uitoefenen op de gehele Talent Journey. Dit betekent dat je binnen alle drie de segmenten actief moet zijn: de campus, de arbeidsmarkt en de eigen organisatie.

Campus

De poort van de arbeidsmarkt wordt gevormd door het onderwijs. Het is daarom ook van groot belang dat je als organisatie inzicht hebt in wat er op de campus van de diverse relevante onderwijsinstellingen gebeurt. Niet alleen de grootte van het aanbod is hierbij belangrijk, maar ook zaken zoals wat pas afgestudeerden belangrijk vinden in hun eerste baan, hun eerste werkgever en hoe zij zich hierop oriënteren. Deze inzichten kun je vervolgens inzetten om jong talent voor jouw organisatie te werven, maar ook om het werkgeversmerk bij de poort van de arbeidsmarkt meteen goed neer te zetten. Bij Brandchart doen wij diepgaand onderzoek naar jong starterstalent op de campus. Zo verbinden wij hen met organisaties die het belang van een goed werkgeversmerk, en daarmee de toegang tot startend toptalent, erkennen. Al deze inzichten kun je vinden in onze Campus Tracker.

homepage_slider_1-min
homepage_slider_2-min

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt wordt steeds complexer. Het wordt dan ook steeds lastiger om overzicht te houden op de voor jou relevante arbeidsmarkt. Wat vinden professionals belangrijk in hun werk, hoe oriënteren zij zich en wat is het imago van jouw organisatie? Wanneer deze vragen onbeantwoord blijven, is het lastig, al dan niet onmogelijk, om het beste talent aan te trekken voor jouw organisatie. Wij concentreren ons binnen de arbeidsmarkt op twee belangrijke elementen: het in kaart brengen van de voor jou relevante doelgroepen en het vaststellen van jouw imago onder professionals op de arbeidsmarkt. Deze inzichten vind je terug in onze Imago Tracker en in Sidekick. Zo krijg jij, middels toepasbare en betrouwbare inzichten, grip op de arbeidsmarkt en ben je in staat de beste professionals in de arbeidsmarkt aan te trekken.

Organisatie

Een goede Candidate Experience is van groot belang wanneer je nieuw talent wilt aantrekken voor jouw organisatie. Onze Candidate Experience Tracker geeft je inzicht in hoe kandidaten de Candidate Experience bij jouw organisatie ervaren. Zo manage jij de perfecte Candidate Experience. Maart hoe zit het met de werknemers die bij jouw organisatie in dienst zijn? Wat vinden zij van jouw organisatie als werkgever en geloven zij in de doelstellingen van de organisatie? Welke cultuur heerst er en waar liggen jouw krachten en zwaktes?  Wanneer je inzicht hebt in dit soort zaken ben je niet alleen beter in staat toptalent aan te trekken, maar ook om ze voor langere tijd aan jouw organisatie te binden. Onze Employee Experience Tracker geeft je realtime inzicht in wat jouw medewerkers van jouw organisatie als werkgever vinden.

homepage_slider_3-min