Wat is employer branding?

Wat is Employer Branding?

Employer branding is een veelbesproken onderwerp en in deze blog willen wij jou antwoord geven op de vraag wat is employer branding precies? Wanneer het employer brand niet goed is, dan wordt het erg lastig om het juiste talent aan te trekken voor jouw organisatie. Dit maakt employer branding de basis van succesvolle recruitment marketing.

Authentiek en onderscheidend werkgeversimago

Ondanks dat vrijwel iedereen al een beeld heeft bij het begrip employer branding, geven wij je onze definitie van het begrip:

“Het actief managen van de waardenset die de organisatie als werkgever definieert in de ogen van de huidige en toekomstige werknemers.”

Het doel van employer branding is om bekendheid voor de organisatie te creëren met een authentiek en onderscheidend werkgeversimago. Het uiteindelijke doel hiervan is om het beste talent op de arbeidsmarkt aan te trekken.

Drie verschillende elementen

Het employer brand wordt gevormd door de volgende drie elementen:

  1. Huidige employer brand identity
    De employer brand identity zijn de waarden binnen de organisatie zoals deze door de werknemers worden ervaren. Dit zijn zowel de positieve als negatieve waarden die door de huidige werknemers ervaren worden.
  2. Gewenste employer brand identity
    Hier gaat het om de waarden die de organisatie nastreeft en de organisatie succesvol maken, bijvoorbeeld innovatie of flexibiliteit. De gewenste cultuurwaarden noemen we ook wel de internal brand values.
  3. Employer brand imago
    Het employer brand imago is de perceptie die de buitenwereld van de organisatie als werkgever heeft. Het employer brand imago wordt vaak beïnvloed door het corporate brand. Zo wordt werken bij de overheid vaak als bureaucratisch bestempeld. Een goed employer brand zorgt ervoor dat het werkgeversimago zich onderscheid van het corporate imago.

Alles op één lijn

Het doel is natuurlijk om ervoor te zorgen dat zowel de employer brand identity als het employer brand imago in lijn liggen met de gewenste employer brand identity. Dit betekent namelijk dat zowel de huidige medewerkers als de buitenwereld de gewenste waarden van de organisatie herkennen.

Geconcludeerd kan worden dat het employer brand bestaat uit drie elementen, namelijk de gewenste waarden, de perceptie van de huidige medewerker en de perceptie van de buitenwereld. Het doel hierbij is om de gewenste waarden uit te stralen op de huidige medewerker en buitenwereld. Hoe je dit bereikt? Daarvoor geven we je in onze volgende blog wat tips.

Nieuws en updates

Schrijf je in en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

0